Sociale Web

Hoeveel mensen lijden er aan diabetes? Wat is dus de prevalentie?

Wereldwijd:

In 2010: de Internationale Diabetes Federatie heeft het aantal diabetespatiënten op 285 miljoen geschat

In 2030: Naar schatting zal ongeveer 7,8% van de wereldbevolking aan diabetes lijden

Europa:

Er wordt geschat dat 10,1% van de volwassen Europese bevolking diabetes heeft.

85-90% van deze patiënten hebben diabetes type 2.

België:

· 2011: De prevalentie van type 1 en type 2 diabetes bij volwassenen samen wordt geschat op 8,0 %
· 2030: De prevalentie van type 1 en type 2 diabetes bij volwassenen samen wordt geschat op 9,6 %

Hoeveel mensen krijgen diabetes binnen een jaar? Wat is de incidentie?

Type 1 diabetes:

Jaarlijks circa 2 070 nieuwe gevallen waarbij op het moment van de diagnose:

· 1180 patiënten jonger zijn dan 14 jaar
· 890 patiënten tussen 15 en 39 jaar

Type 2 diabetes:

Jaarlijks circa 23 500 nieuwe gevallen

De incidentie is hoger in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen.